Widoczni m.in.: generał Stanisław Rouppert (siedzi 3. z lewej), minister komunikacji Juliusz Ulrych (siedzi 4. z lewej), wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski (siedzi 5. z prawej), generał Józef Olszyna-Wilczyński (stoi za S. Rouppertem), naczelniczka Wydziału Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Maria Wittek (na prawo od gen. Wilczyńskiego), major Wojciechowski (stoi 3. z prawej), profesor Stanisław Ciechanowski (siedzi 1. z lewej), komisarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Stefan Hubicki (siedzi 2. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.