Kondukt na ulicach miasta. Widoczni m.in. gen. Stanisław Ujejski, gen. Tadeusz Malinowski, gen. Józef Zając.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.