Wyprowadzanie trumny z kościoła św. Karola Boromeusza przy ulicy Chłodnej.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego