Uczestnicy uroczystości w kościele św. Krzyża. Widoczni m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysław Bartoszewski (1. z lewej) i poseł Kazimierz Michał Ujazdowski (2. z lewej).

Fotografia Wawrzyńca Skoczylasa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.