Literaci Emil Zegadłowicz (z lewej) i Józef Relidzyński (z prawej) niosą odznaczenia Władysława Reymonta.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.