Przedstawiciele władz w kondukcie pogrzebowym na placu Zamkowym. Widoczni m.in.: marszałek Maciej Rataj (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej), marszałek Wojciech Trąmpczyński (pierwszy rząd drugi z lewej), generał Lucjan Żeligowski (drugi rząd w mundurze), minister Władysław Kiernik (w drugim rzędzie w okularach), minister Aleksander Skrzyński (pierwszy rząd czwarty z lewej).