Stoją od lewej: rtm. Adam Królikiewicz, mjr Michał Toczek, por. Kazimierz Szosland.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.