Rtm. Adam Królikiewicz (z lewej), mjr Michał Toczek, por. Kazimierz Szosland (z prawej) podczas treningu.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.