Wiktor Czajewski [1857-1922]; Katedra Ś. Jana w Warszawie. W setną rocznicę zamienienia Kolegjaty na Katedrę; Warszawa, Druk P. Laskauera i W. Babickiego [...], 1899; s. 192.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl