Posąg przedstawia Marszałka w pozycji stojącej opierającego się o szablę. Pierwowzorem pomnika była marmurowa rzeźba Józefa Piłsudskiego wykonana przez Stanisława Ostrowskiego  przed II wojną światową. Pomnik ten, przechowany w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich, stał się podstawą do odlewu ze spiżu, wykonanego m.in. dzięki inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej, które przekazało na ten cel łuski armatnie.

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 21.05.2018 r.