Obraz olejny z 1879 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.