Obraz olejny namalowany po 1785 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, eksponowany na zamku królewskim  w Niepołomicach.