Drzeworyt opublikowany w książce J. Łoskiego  "Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki",  Warszawa 1883, tabl. 14.