Rysunek pastelą z początku XIX wieku, który może być dziełem Jana Krystiana Gładysza. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowe.mnw.art.pl