Obraz olejny z drugiej połowy XIX wieku ze zbiorów Pałacu biskupiego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: sdm.upjp2.edu.pl.