Obraz z 1934 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.