Obraz z 1904 roku eksponowany w Galerii Rogalińskiej.