Obraz olejny z około 1800 roku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.