Obraz olejny z około 1868 roku z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana w marcu 2018 roku.