Obraz olejny z lat 1791-1797  ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie