Obraz olejny nieznanego autora z lat 1660-ych. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).