Fotografia Jana Wołyńskiego obrazu Damazego Kotowskiego wykonana w 1929 roku lub wcześniej.