Obraz z 1915 roku, będący własnością Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: e-muzeum.eu.