Obraz olejny z lat 1749-1756, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, eksponowany w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka.