Fotografia wykonana 30.07.1913 roku lub wcześniej.