Obraz olejny namalowany po 1643 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: pinterest.com.