Obraz olejny z 1857 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, eksponowany w Domu Jana Matejki.