Obraz olejny namalowany po 1814 roku według portretu Josefa Grassiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie