Obraz olejny z lat 1790-1792. Znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).