Obraz olejny nieznanego autora z 1709 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).