Fotografia wykonana w 1901 lub 1902 roku. 

Na zdjęciu widoczni są m.in.: Franciszek Maria Kwilecki (na dole), Mieczysław Kwilecki (na górze z wąsami i bokobrodami),  ksiądz dziekan Sypniewski z Ostroroga (po środku), Barbara Kwilecka z Mańkowskich wdowa po Stefanie Kwileckim (w czerni w środkowym rzędzie),   syn Barbary Stefan, właściciel Jankowic (siedzi powyżej) i siostra Marii z Mańkowskich Mieczysławowej Kwileckiej.