Portret olejny z XIX wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD), (Archiwum Cyfrowe "Wojtkuszki").