Obraz olejny z XVIII wieku z kolekcji Muzeum Czartoryskich. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.