Obraz olejny namalowany około 1740 roku ze zbiorów Zamku  Chambord.