Obraz olejny namalowany około 1897 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: kultura.malopolska.pl.