Obraz olejny z 1880 roku ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki.