Obraz z lat 1854-1855 ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.