Obraz olejny z 1901 roku ze zbiorów Muzem Narodowego w Krakowie