Fotografia ze zbiorów Wojskowej Agencji Fotograficznej wykonana przed 1976 rokiem.