Obraz olejny z drugiej dekady XVI wieku z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.