Fotografia Z. Grażyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.