Premier Janusz Jędrzejewicz wygłasza przemówienie, widoczni m.in.: prezydent Ignacy Mościcki, pułkownik Jan Głogowski, Zofia Nałkowska, Leopold Staff, Zenon Przesmycki, Wacław Berent, Piotr Choynowski, Juliusz Kleiner, Wincenty Rzymowski, Jerzy Szaniawski, Karol Irzykowski, Tadeusz Żeleński, profesor Tadeusz Zieliński, Bolesław Leśmian, Juliusz Kaden-Badowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.