Siedzą od lewej: muzyk Tadeusz Mayzner, kompozytor Tadeusz Czerniawski, Henryk Butkiewicz, śpiewak Edmund Heintze, krytyk muzyczny Karol Stromenger, naczelnik Wydziału Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Zawistowski, kompozytor Witold Maliszewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.