Od lewej: NN, gen. Gustaw Paszkiewicz, gen. Kazimierz Sosnkowski, gen. Stanisław Maczek. Fotografia Czesława Datki z lat 1943-1944 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.