Uczestnicy posiedzenia. Widoczni m.in. minister skarbu Gabriel Czechowicz, wiceminister skarbu Tadeusz Grodyński, dyrektor Departamentu Podatków i Opłat Ministerstwa Skarbu Wacław Koszko, dyrektor Departamentu Obrotu Pieniężnego Ministerstwa Skarbu Leon Barański.