W lewym rzędzie od dołu: Zygmunt Berezowski, NN, NN, minister Tadeusz Romer, NN, wicepremier Jan Kwapiński. W œśrodku z tyłu premier Stanisław Mikołajczyk. W prawym rzędzie od dołu: minister Władysław Banaczyk, NN, ksiądz minister Zygmunt Kaczyński, minister Karol Popiel, minister Wacław Komarnicki, minister Marian Seyda, dyrektor Adam Romer.  Fotografię wykonał  Czesław Datka.