W kuluarach sejmowy widoczni są m.in. posłowie: Ludwik Gdyk (trzeci z prawej), Józef Chaciński (drugi z prawej), Michał Kwiatkowski (pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.