Obraz z 1911 roku z Galerii Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.