Obok prezydenta widoczny jest gen. Władysław Jung. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.