Na obrazie widoczni są (od lewej):  W. Jastrzębowski,  Adam Dobrodzicki, Leon Wyczółkowski,  dowódca I. p.p.  płk Edward Rydz-Śmigły i adjutant dowódcy pułku por. Młodzianowski. 

Reprodukcja obrazu opublikowana w książce Mieczysława Michałkiewicza "Czesław Stefan Sonnewend", wydanej w Poznaniu w 1938 r. (s. 36).